క్యాన్సర్ & దీర్ఘ వ్యాధులు: గుండె వ్యాధులు

గుండె వ్యాధులు


పరిమితమైన శస్త్రచికిత్స లేకుండా నయం చేయదగిన  గుండె వ్యాధుల సూచిక/ జాబితా:-


Anasarca AND Cyanosis in heart and kidney disease
Angina pectoris
Atheromatous arteries and weak heart
Bradycardia
Cardiac asthma
Cardiac dropsy
Chronic aortitis
Dilatation of heart
Dyspnoea
Endocarditis
Enlarged ventricle
Functional heart disease
Heart Failure
Hypertrophy of heart from gymnastics
Irritable heart in smokers and tobacco chewers
Low arterial tension
Mitral and aortic regurgitation
Myocardial degeneration
Myocardial weakness
Myocarditis
Oedema of feet and ankles
Palpitation
Preaecordial pain
Rheumatic Endocarditis
Rheumatic pericarditis
Tachycardia
Valvular Disease
Valvular lesions of arteriosclerotic nature
Venous stasis
Very acute pains and stitches in heart

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి