క్యాన్సర్ & దీర్ఘ వ్యాధులు: క్యాన్సర్లు (జాబితా చేయబడ్డ తేది 14 జూలై 2013)

క్యాన్సర్లు (జాబితా చేయబడ్డ తేది 14 జూలై 2013)

ఈ దిగువ సూచించిన కాన్సుర్లు క్లాసికల్ హోమియోపతి లో బాగు కా గల వు:
1)  రొమ్ము క్యాన్సర్
2) ఉపిరితిత్తుల క్యాన్సర్
3) పైలోరుస్  క్యాన్సర్
4) చర్మము క్యాన్సర్
5) గర్భము క్యాన్సర్
6)  కాలేయము క్యాన్సర్
7) మలాసయము నకు సంభందించిన క్యాన్సర్
8)  గర్భ సంచి క్యాన్సర్
9)   పెంక్రియా గ్రంధి క్యాన్సర్
10)  నాలుక క్యాన్సర్
11)  కడుపు క్యాన్సర్
12)   ఏపిథెలిఅల్ క్యాన్సర్
13)  వివిధ గ్రంధులకు సంబంధించిన క్యాన్సర్
14) మూత్రాసయము క్యాన్సర్
15) సెర్వికల్  క్యాన్సర్
16)  ట్యూమర్ గడ్డలు శరీరములో ఎక్కడైనా, ముఖ్యముగా మెదడు లో

గమనిక: ఆఖరు అవస్తలోని క్యాన్సర్ రోగి నొప్పి ఇంగ్లీష్ వైద్యము కన్నా క్లాసికల్ హోమియోపతి వైద్యము లో ఉపయోగదాయకము గా ఉండును. నొప్పి నియంత్రణ లో ఉండును.

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి